Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ηρακλής Κατσαλούλης

Ηρακλής Κατσαλούλης

Μεταδιδακτορικός ερευνητής
ΕΚΠΑ, ΕΚΤ

Ο Ηρακλής Κατσαλούλης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ενώ στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορία της Επιστήμης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Η ερευνητική του δουλειά σχετίζεται με την ιστορία και φιλοσοφία της πρόβλεψη στις φυσικές επιστήμες και πιο συγκεκριμένα με την πρόβλεψη των σεισμών. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε συνέδρια και έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Η πρόβλεψη των σεισμών στην Ελλάδα: Επιστήμη, Πολιτική και Δημόσια Σφαίρα». Εργάζεται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου όπου ειδικεύεται σε θέματα Ανοικτής Επιστήμης.