Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Κατερίνα Βλαντώνη

Κατερίνα Βλαντώνη

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
ΕΚΠΑ

Η Κατερίνα Βλαντώνη διδάσκει στο ΔΠΜΣ «Science, Technology, Society-Science and Technology Studies» στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού έργου BIO-CONTEXT: Contextualizing biobanking in Greece: histories, practices, discourses, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ (στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριων», 2020-2023). Συμμετέχει ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ευρωπαϊκό έργο InsSciDE: Inventing a shared Science Diplomacy for Europe, χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Horizon 2020 (2018-2022). Η Κατερίνα Βλαντώνη έλαβε το Διδακτορικό της Δίπλωμα (2016) και το πτυχίο της (2005) από το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MA, 2006) στις Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας από το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ (European programme on Society, Science and Technology-ESST). Η διδακτορική της έρευνα επικεντρώθηκε στην εισαγωγή και χρήση γενετικών (μοριακών) τεχνολογιών ελέγχου του αίματος στο πεδίο της αιμοδοσίας και της ιατρικής των μεταγγίσεων. Ειδικεύεται στην ιστορική και STS μελέτη ιατρικής/βιοϊατρικής επιστήμης και τεχνολογίας.