Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Αντώνης Κεχριμπάρης

Αντώνης Κεχριμπάρης

Υποψήφιος Διδάκτορας
ΕΚΠΑ

Ο Αντώνης Κεχριμπάρης είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Ο τίτλος της διατριβής του είναι «Η Ιστορία των εννοιών ‘Επιστήμη’ και ‘Τεχνολογία’ στην Ελλάδα». Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας από το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, και απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εννοιολογική και πολιτισμική ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας.