Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Βασίλειος Αργυρίου

Βασίλειος Αργυρίου

Μεταπτυχιακός συνεργάτης
ΕΚΠΑ

Ο Αργυρίου Βασίλειος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και πτυχίου στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης, και τα δύο από το ΕΚΠΑ. Είχε επίσης μεταπτυχιακή πρακτική άσκηση με θέμα "Επιστήμη και Δημόσια Πολιτική" στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ''European Studies on Society, Science, Technology στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ της Ολλανδίας. Από τον Ιανουάριο του 2022 εργάζεται ως μεταπτυχιακός υπότροφος στο πλαίσιο του έργου FORTHistory 1983-2023 στο IMS/FORTH.