Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μαρία Σεχοπούλου

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Τομέας Θεατρολογίας - Κινηματογράφου
Σχετικές Δημοσιεύσεις