Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Theatrical Deaths. The Obituary as a Source of Biographical Information

Vania Papanikolaou, Maria Sehopoulou, Tania Neofytou, Konstantina Georgiadi, “Theatrical Deaths. The Obituary as a Source of Biographical Information,” in: V. Sabatakakis (ed.), The Greek World in Periods of Crisis and Recovery, 1204-2018, Proceedings, 6th European Congress of Modern Greek Studies, vol. 5, Athens, European Society of Modern Greek Studies, 2020, 359-369.

Vania Papanikolaou, Maria Sehopoulou, Tania Neofytou, Konstantina Georgiadi, “Theatrical Deaths. The Obituary as a Source of Biographical Information,” in: V. Sabatakakis (ed.), The Greek World in Periods of Crisis and Recovery, 1204-2018, Proceedings, 6th European Congress of Modern Greek Studies, vol. 5, Athens, European Society of Modern Greek Studies, 2020, 359-369.

  • Κωνσταντίνα Γεωργιάδη
  • Τάνια Νεοφύτου
  • Βάνια Παπανικολάου
  • Μαρία Σεχοπούλου