Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Actor’s Biographies: Historical Source or Literature?

Tania Neofytou, Vania Papanikolaou, Maria Sehopoulou, Konstantina Georgiadi, “Actor’s Biographies: Historical Source or Literature?,” in: V. Sabatakakis (ed.), The Greek World in Periods of Crisis and Recovery, 1204-2018, Proceedings, 6th European Congress of Modern Greek Studies, vol. 5, Athens, European Society of Modern Greek Studies, 2020, 345-358.

Tania Neofytou, Vania Papanikolaou, Maria Sehopoulou, Konstantina Georgiadi, “Actor’s Biographies: Historical Source or Literature?,” in: V. Sabatakakis (ed.), The Greek World in Periods of Crisis and Recovery, 1204-2018, Proceedings, 6th European Congress of Modern Greek Studies, vol. 5, Athens, European Society of Modern Greek Studies, 2020, 345-358.

  • Κωνσταντίνα Γεωργιάδη
  • Τάνια Νεοφύτου
  • Βάνια Παπανικολάου
  • Μαρία Σεχοπούλου