Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ιωάννης Διαμαντόπουλος

Υποψήφιος διδάκτωρ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τομέας Αρχαίου και Βυζαντινού Κόσμου
Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας

Ο Ιωάννης Διαμαντόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1994. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2012-2016) όπου και πραγματοποίησε και τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία της Αρχαιότητας» μεταξύ 2016-2019.

Από τον Φεβρουάριο του 2022 είναι υποψήφιος διδάκτωρ αρχαίας ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο διατριβής «Τα ονόματα των δούλων και η ιστορία της δουλείας της υστερορεπουμπλικανικής και αυτοκρατορικής εποχής στην ελληνόφωνη ανατολική Μεσόγειο».

Στο ΙΜΣ/ΙΤΕ έχει συμμετάσχει ως βοηθός έρευνας στο πρόγραμμα ΝΑΥΣ: «Ανάδειξη και υλικοτεχνική τεκμηρίωση της ελληνικής ναυπηγικής παράδοσης και ναυτικής ιστορίας – ναυμαχίες Ναβαρίνου και Σαλαμίνας» ενώ από το 2022 συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ιστορία Επιχειρήσεων Ωνάση».

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ιστορία της Δουλείας, Ρωμαϊκή Προσωπογραφία και Ονομαστική, Ελληνική-Λατινική Επιγραφική, Ρωμαϊκή Ελλάδα.