Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ναυσικά Ανδριοπούλου

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Η Δρ Ναυσικά - Χρυσούλα Ανδριοπούλου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στη Γεωαρχαιολογία στο Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος (ΙΜΣ - ΙΤΕ) και έχει διδακτική εμπειρία στο Εργαστήριο Ανόργανης - Οργανικής Γεωχημείας και Οργανικής Πετρογραφίας (ΜΗΧΟΠ - ΠΚ). Η έρευνα της εστιάζει στην ανάλυση μικροσκοπικών φυτολίθων και άλλων (βιο)ορυκτών από γεωαρχαιολογικά πλαίσια, και στο σχεδιασμό μουσειοπαιδαγωγικών εργαλείων και προγραμμάτων για παιδιά με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έχει επιμεληθεί δράσεις εξωστρέφειας με θέμα το Αρχαιοπεριβάλλον και εκτεταμένα συμμετάσχει σε εργασίες πεδίου στην περιοχή της Μεσογείου (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία), και στις Φιλιππίνες. Η Δρ Ανδριοπούλου κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στη Βιοορυκτοποίηση - Γεωαρχαιολογία από το Πολυτεχνείο Κρήτης (2020), το διεθνές Erasmus Mundus μεταπτυχιακό Τεταρτογενές και Προϊστορία από το Πανεπιστήμιο της Φερράρας (κινητικότητα στο Καταλανικό Ινστιτούτο Ανθρώπινης Παλαιοοικολογίας και Κοινωνικής Εξέλιξης), το μεταπτυχιακό Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον από το Πολυτεχνείο Κρήτης, και πτυχίο / ενσωματωμένο μεταπτυχιακό στην Εδαφολογία και Γεωργική Χημεία από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (κινητικότητα στο Πολυτεχνείο της Μαδρίτης). Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, έλαβε χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, και τιμητική διάκριση από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Κιέλου. Στο πλαίσιο του αυξανόμενου ενδιαφέροντος της για την Επικοινωνία της Επιστήμης και τη δημιουργία ανοιχτών ερευνητικών δικτύων, η Δρ Ανδριοπούλου συμμετέχει ενεργά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πρόγραμμα εκμάθησης του απτικού συστήματος Μπράιγ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών, και σε εξειδικευμένες επιμορφώσεις στη Μουσειοπαιδαγωγική και Τέχνη.