Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Alexander Vezenkov

Μεταδιδακτορικός ερευνητής
Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών (Σόφια)