Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αναστασία Θεολόγου

Βοηθός έρευνας
Τομέας Αρχαίου και Βυζαντινού Κόσμου