Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Denise Pätzold

Βοηθός έρευνας
Τομέας Αρχαίου και Βυζαντινού Κόσμου

M.A.
2023 Göttingen (Germany)

Major: Ancient Near Eastern Studies, Minor: Egyptology and Coptic Studies
B.A.
2019 Göttingen (Germany)

Two subjects : Ancient Near Eastern Studies, Egyptology and Coptic Studies

10/2023-09/2024
Research assistant in the collection of Assyrian and Babylonian sources
ERC project: SLaVEgents
Enslaved persons in the making of ancient societies and cultures

08/2018-09/2023
Student Assistant
Institute of Ancient Near Eastern Studies, Universit y of Göttingen (research, m anagement of the “Myth Library”, IT (Administration, Website creation and design) design), public
relations