Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Αρετή Βασιλείου

Αρετή Βασιλείου

Καθηγήτρια
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τομέας Θεατρολογίας