Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Μαρία Μαθιουδάκη

Μαρία Μαθιουδάκη

PhD
Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τομέας Θεατρολογίας