Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Μαρία Μαυρογένη

Μαρία Μαυρογένη

PhD
τομέας Θεατρολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τομέας Θεατρολογίας