Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Βασίλης Δημητριάδης

Επίτιμο Μέλος ΙΜΣ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τομέας Οθωμανικής Ιστορίας