Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ιωάννα Παπαγεωργίου

Ιωάννα Παπαγεωργίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τομέας Θεατρολογίας