Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μανόλης Λαδουκάκης

Μέλος ΔΕΠ
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τομέας Γλωσσολογίας

Ο Μανόλης Λαδουκάκης σπούδασε Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πήρε το μεταπτυχιακό του τίτλο από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με ειδίκευση στη Θαλάσσια Βιολογία. Είναι διδάκτορας του ίδιου Τμήματος. Πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Centre for the Study of Evolution, στο Πανεπιστήμιο του Sussex, UK ως υπότροφος Marie Curie. Δίδαξε ως λέκτορας για ένα χρόνο στο School of Life Sciences, University of Sussex, UK.  Εκλέχθηκε ως λέκτορας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο οποίο υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής και από το Νοέμβριο του 2020 ως εκλεγμένος Αναπληρωτής Καθηγητής. Το 2015 δούλεψε στο Department of Ecology and Evolutionary Biology, Brown University, RI, USA ως υπότροφος Fulbright.Διδάσκει τα μαθήματα «Εξέλιξη» και «Μοριακή Εξέλιξη» στο Τμήμα Βιολογίας και συμμετέχει σε άλλα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην εξέλιξη της κληρονόμησης και του ανασυνδυασμού του μιτοχονδριακού DNA και στη συνεξέλιξη του πυρηνικού με το μιτοχονδριακό DNA. Επίσης ασχολείται με τους παράγοντες που καθορίζουν τη δομή των μικροβιακών κοινοτήτων. Επιπλέον ασχολείται με την επέκταση της εξελικτικής θεωρίας σε άλλα εξελίξιμα συστήματα πέρα από τους οργανισμούς, όπως είναι οι μικροβιακές κοινότητες (σε συνεργασία με Οικολόγους) και οι γλώσσες (σε συνεργασία με Γλωσσολόγους). Τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά όπως τα Molecular Biology and Evolution, PLoS Biology, Trends in Ecology and Evolution, MolecularEcologyκαι άλλα. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα.