Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μαρία-Μαργαρίτα Μακρή

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Τομέας Γλωσσολογίας

Η Μαρία-Μαργαρίτα Μακρή σπούδασε φιλολογία με ειδίκευση τη γλωσσολογία στο Ε.Κ.Π.Α. (πτυχίο 2011) και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια του Cambridge (MPhil 2012) και York (MA by Research 2014), όπου και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή με χρηματοδότηση από το ESRC του Ηνωμένου Βασιλείου και το ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη (2019). Έχει διδάξει προπτυχιακά μαθήματα και σεμινάρια στο Τμήμα Γλωσσολογίας και Γλωσσικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Γιόρκ, στο Παιδαγωγικό Τμήμα ∆ημοτικής Εκπαίδευσης και στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Από το 2019 ήταν μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με χρηματοδότηση από το ΙΚΥ και από το Μάρτιο 2021 εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο έργο «Μοντελοποιώντας τη Γλωσσογένεση» στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. (ΕΥ Έλενα Αναγνωστοπούλου). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη συγκριτική σύνταξη, τη σημασιολογία, τη γλωσσική κατάκτηση και την πειραματική γλωσσολογία. Έχει παρουσιάσει την έρευνα της σε διεθνή συνέδρια και ακροατήρια (GLOW, NELS, SuB, GALA, LAGB, MIT LingLunch, MIT LFRG, Cambridge Syntax Lab κ.ά.) και έχει δημοσιεύσει σε διεθνή περιοδικά (Glossa, Rivista di Grammatica Generativa) και πρακτικά συνεδρίων.