Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Κατερίνα Σαρινάκη

Κατερίνα Σαρινάκη

Βοηθός έρευνας
Τομέας Αρχαίου και Βυζαντινού Κόσμου