Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Γρηγόρης Μ. Σηφάκης

Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας του ΑΠΘ, Διακεκριμένο Μέλος ΙΤΕ