Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ανθέμιον

Θησαυρός θεσμών κοινοτήτων Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως (Ανθέμιον)

Το πρόγραμμα περιλάμβανε εντοπισμό, καταγραφή, φωτογράφηση και αξιολόγηση του αρχειακού υλικού, το οποίο διασώζεται σε ιδρύματα ή και ιδιωτικά αρχεία των κοινοτήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ελισάβετ Ζαχαριάδου

Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΠΕΤ ΙΙ.

Φορέας υλοποίησης: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών.

Συνεργαζόμενοι φορείς:

  • Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)
  • Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (Αθήνα)
  • Ένωση Κωνσταντινουπολιτών (Αθήνα)
  • Μνημοσύνη (Αθήνα)
  • Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας (Αθήνα)
  • ΚΑΝΤΟΡ (Αθήνα)

 

Κωνσταντινούπολη, φωτογραφία των Sebah & Joaillier, περ. 1870 (Συλλογή Πανεπιστημίου Σικάγο) Το πρόγραμμα περιλάμβανε εντοπισμό, καταγραφή, φωτογράφηση και αξιολόγηση του αρχειακού υλικού, το οποίο διασώζεται σε ιδρύματα ή και ιδιωτικά αρχεία των κοινοτήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. Προϊόν του υπήρξε ένας μηχανογραφημένος κατάλογος 300 περίπου σελίδων, με αρχεία 26 κοινοτήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.

Ερευνητική Ομάδα

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα.