Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα του Δήμου Ρεθύμνου

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα του Δήμου Ρεθύμνου

Το έργο αποσκοπούσε στην δημιουργία εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων που διαχειρίζονται ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα που καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης. Μέσω του έργου δημιουργήθηκαν διαδικτυακές υπηρεσίες για την προσφορά υπηρεσιών από τον Δήμο προς τους πολίτες.

Ο Δήμος Ρεθύμνου έθεσε σε λειτουργία δύο νέες διαδικτυακές υπηρεσίες (e-Πολεοδομία & e-Πόλη) που προσφέρουν στους πολίτες αναβαθμισμένες υπηρεσίες και συνεχή πληροφόρηση για την πολεοδομία και την πόλη του Ρεθύμνου.

Το συγκεκριμένο έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Ρεθύμνου» υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και την Ιnfocharta Ε.Π.Ε. και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ' ΚΠΣ. Το έργο αποσκοπούσε στην δημιουργία εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων που διαχειρίζονται ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα που καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης. Μέσω του έργου δημιουργήθηκαν διαδικτυακές υπηρεσίες για την προσφορά υπηρεσιών από τον Δήμο προς τους πολίτες.

Η βάση των ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων περιλαμβάνει ψηφιοποιημένα και σκαναρισμένα χαρτογραφικά υπόβαθρα και συνοδευτικά έγγραφα, όπως δορυφορική εικόνα υψηλής ευκρίνειας, τη δημοτική περιουσία, σχέδια παλιάς πόλης, τομείς χρήσης γης, ανταλλάξιμα, ρέματα, αιγιαλό και γραμμή παραλίας, οδικό κυκλοφοριακό δίκτυο, πράξεις αναλογισμού, όρια δήμου και δημοτικών διαμερισμάτων, οικισμούς, πληθυσμιακά στοιχεία, τοπογραφικούς χάρτες της ΓΥΣ, χαρτογραφικές πληροφορίες του εθνικού κτηματολογίου, αρχαιολογικά μνημεία και ζώνες προστασίας, δημόσια και δημοτικά κτίρια, κ.α.

Με το έργο αυτό, ο Δήμος Ρεθύμνου εκσυγχρονίζει την εσωτερική λειτουργική του οργάνωση και διεκπεραίωση των διαδικασιών του, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει άμεσα, ποιοτικά και αποδοτικά τα αιτήματα των πολιτών και να προσφέρει εύκολη ηλεκτρονική διεκπεραίωση των συναλλαγών των Δημοτών με τις Δημοτικές υπηρεσίες. Οι ψηφιακές υπηρεσίες αφορούν στην αλληλεπίδραση με τον πολίτη και τους φορείς του Δήμου Ρεθύμνου και υπηρεσίες πληροφόρησης και αμφίδρομης επικοινωνίας που αφορούν την πολεοδομία και την πόλη του Ρεθύμνου

e-Πόλη

<Η εφαρμογή e-Πόλη είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που περιέχει έναν εύχρηστο οδηγό-χάρτη για την πόλη του Ρεθύμνου που έχει υλοποιηθεί μέσω της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ο διαδραστικός χάρτης είναι δυναμικός δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας να προβάλλουν τα διαφορετικά επίπεδα πληροφορίας ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η εφαρμογή αποτελείται από εργαλεία πλοήγησης και προσπέλασης πληροφοριών που αφορούν στην κλίμακα επισκόπησης, μέτρηση αποστάσεων, αναζήτηση οδών, εκτύπωση χαρτοσυνθέσεων, κ.α. Με τον τρόπο αυτό οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν να πλοηγηθούν στην πόλη του Ρεθύμνου και να αντλήσουν πληροφορίες για διάφορα σημεία ενδιαφέροντος.

Εκτός από τα χαρτογραφικά και δορυφορικά υπόβαθρα της πόλης, η εφαρμογή e-Πόλη συμπεριλαμβάνει εξειδικευμένες πληροφορίες (π.χ. για την εκτέλεση έργων) και στοχεύει στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών.

Ο ηλεκτρονικός χάρτης της πόλης του Ρεθύμνου αποτελείται από ένα αριθμό θεματικών ενοτήτων που σχετίζονται με:

 • Το Οδικό Δίκτυο
 • Τις Πλατείες και τα Πάρκα
 • Τις Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Τα Μουσεία και τους Κινηματογράφους
 • Τα Ερευνητικά & Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
 • Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Τα Αρχαιολογικά Μνημεία
 • Τις Συγκοινωνίες
 • Τα Νοσοκομεία και Φαρμακεία
 • Τις Παιδικές & Αθλητικές Εγκαταστάσεις
 • Τα Σώματα Ασφαλείας
 • Τις Εκκλησίες
 • Τα Δημοτικά Έργα
 • Τις Λαϊκές Αγορές
 • Τα Νεκροταφεία

e-Πολεοδομία

Η εφαρμογή e-Πολεοδομία στοχεύει στην διαχείριση και ενημέρωση των πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων της πόλης του Ρεθύμνου. Η βασική γεωγραφική οντότητα του συστήματος είναι το οικοδομικό τετράγωνο. Οι χρήστες του συστήματος μπορούν να πλοηγηθούν στα διάφορα χαρτογραφικά υπόβαθρα, η εμφάνιση και η προσπέλαση των οποίων εξαρτάται από την κλίμακα του χάρτη.

Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να υποβάλλουν συγκεκριμένα ερωτήματα που ανταποκρίνονται στους ψηφιακούς χάρτες, να αναζητούν περιοχές ενδιαφέροντος με βάση τις οδούς και να εκτυπώνουν τις δικές τους χαρτοσυνθέσεις. Εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα, ο πολίτης έχει πρόσβαση σε πολεοδομική πληροφορία που αφορά στην περιουσία του, επικοινωνεί με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, υποβάλει αιτήσεις και λαμβάνει βεβαιώσεις.

Για κάθε οικοδομικό τετράγωνο, με το πάτημα ενός κουμπιού, εμφανίζονται άμεσα πληροφορίες όπως:

 • Χρήσεις Γης
 • Κοινόχρηστοι χώροι
 • Υποδομές
 • Συντελεστές Δόμησης
 • Οικοδομικές και Ρυμοτομικές γραμμές
 • Ειδικές διατάξεις (για τα οικοδομικά τετράγωνα της Παλαιάς Πόλης του Ρεθύμνου)
 • Αντικειμενικές αξίες
 • Δημογραφικά στοιχεία

Για κάθε οικόπεδο εκτυπώνεται «Καρτέλα» Οικοπέδου» με πληροφορίες σχετικά με:

 • το καθεστώς ιδιοκτησίας,
 • τα γεωμετρικά στοιχεία

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Συστήμα (GIS) Δήμου Ρεθύμνης για περισσότερες πληροφορίες.