Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Παρατηρητήριο Διαχείρισης Νερού Α. Μεσογείου

Παρατηρητήριο Διαχείρισης Νερού Α. Μεσογείου

Το Παρατηρητήριο Διαχείρισης Νερού της Ανατολικής Μεσογείου στοχεύει σε δράσεις για την διαχείριση νερού στην ευρύτερη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου διαδραματίζοντας ένα συντονιστικό, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό ρόλο.

Με πρωτοβουλία του Δήμου Νεάπολης, το Εργαστήριο του ΙΜΣ-ΙΤΕ δημιούργησε το Παρατηρητήριο Διαχείρισης Νερού της Ανατολικής Μεσογείου που στοχεύει σε δράσεις για την διαχείριση νερού στην ευρύτερη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου διαδραματίζοντας ένα συντονιστικό, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό ρόλο. Το συγκεκριμένο Παρατηρητήριο αποτελεί ένα κόμβο ενημέρωσης που διαθέτει πλούσιες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες (info-libraries) στις οποίες γίνεται αναφορά στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τους τρόπους παρακολούθησης της ποιότητας του νερού, τις πηγές μόλυνσης των υδάτινων πόρων καθώς και τους τρόπους εξοικονόμησης νερού και περιέχει ένα πλήθος από βάσεις δεδομένων (γεωτρήσεων, περιβαλλοντικών μελετών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, κ.α.), στατιστικά στοιχεία και διαδραστικούς χάρτες σε περιβάλλον GIS.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος: www.new.ims.forth.gr/water