Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Πόρων του Δήμου Νεάπολης, Λασίθι

Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Πόρων του Δήμου Νεάπολης, Λασίθι

Το Παρατηρητήριο Διαχείρισης και Προβολής των Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Πόρων του Δήμου Νεάπολης αποβλέπει σε ένα είδος κοινωνικοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της χαρτογραφικής αποτύπωσης και προβολής των αρχαιολογικών θέσεων και περιοχών με ιδιαίτερα γεω-περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Με πρωτοβουλία του Δήμου Νεάπολης, το Εργαστήριο του ΙΜΣ-ΙΤΕ δημιούργησε το Παρατηρητήριο Διαχείρισης και Προβολής των Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Πόρων του Δήμου Νεάπολης που αποβλέπει σε ένα είδος κοινωνικοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της χαρτογραφικής αποτύπωσης και προβολής των αρχαιολογικών θέσεων και περιοχών με ιδιαίτερα γεω-περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, της εικονικής πλοήγησης στον χώρο των πολιτισμικών μνημείων αλλά και του ευρύτερου τοπίου και της προβολής περιηγητικών διαδρομών και σημείων ενδιαφέροντος, βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις, οπτικά πανοράματα για την προβολή του φυσικού τοπίου και τεχνικές εικονικής πραγματικότητας (VR) για την τρισδιάστατη αναπαράσταση επιλεγμένων μνημείων έχουν ήδη ενσωματωθεί στην διαδικτυακή εφαρμογή.

Ερευνητική Ομάδα

Μαριάννα Κατιφόρη

Μαριάννα Κατιφόρη

Υποψήφια διδάκτωρ
Curriculum vitae