Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Εντοπισμός, μεταγραφή-μετάφραση και σχολιασμός των οθωμανικών συνταγματικών κειμένων της Ηγεμονίας της Σάμου

Εντοπισμός, μεταγραφή-μετάφραση και σχολιασμός των οθωμανικών συνταγματικών κειμένων της Ηγεμονίας της Σάμου

Το πρόγραμμα, που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, υπό τη διεύθυνση της Σοφίας Λαΐου (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), έχει ως τελικό προϊόν τη συμμετοχή σε έναν τόμο υπό έκδοση σχετικά με τα συνταγματικά κείμενα της Ηγεμονίας της Σάμου (1834-1912).

Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, υπό τη διεύθυνση της κ. Σοφίας Λαΐου (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), σχετικά με τα συντάγματα και το πολίτευμα της αυτόνομης Ηγεμονίας της Σάμου από την ίδρυσή της (1834) μέχρι την ένωση της νήσου με την Ελλάδα (1912). Εκ μέρους του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, ο ερευνητής Μαρίνος Σαρηγιάννης ανέλαβε να εντοπίσει και να συγκεντρώσει σχετικά οθωμανικά έγγραφα στην Κωνσταντινούπολη, να ετοιμάσει πλήρη μεταγραφή και μετάφρασή τους, καθώς επίσης και να συγγράψει κεφάλαιο σχετικό με την πολιτειακή ορολογία που χρησιμοποιείται. Ο εν λόγω τόμος βρίσκεται υπό έκδοση από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.