Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Βook review: L’épitaphe ottomane musulmane (XVIe-XXe siècles). Contribution à une histoire de la culture ottomane