Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Συζητώντας (για) το μελόδραμα: Γουλιέλμος ο αχθοφόρος και το νεοελληνικό θέατρο του 19ου αιώνα