Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Συμβολή στην ιστορία του σιναϊτικού μετοχίου του Αγίου Ματθαίου στο Ηράκλειο [A Contribution to the History of the Sinaite metochion of St. Matthew in Iraklio]