Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Συμβολή στην ιστορία του σιναϊτικού μετοχίου του Αγίου Ματθαίου στο Ηράκλειο [A Contribution to the History of the Sinaite metochion of St. Matthew in Iraklio]

Μ. Σαρηγιάννης, «Συμβολή στην ιστορία του σιναϊτικού μετοχίου του Αγίου Ματθαίου στο Ηράκλειο», Αριάδνη 16 (2010), 137-168.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης