Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ο ναχιγές Αγίου Βασιλείου μετά την οθωμανική κατάκτηση [The nahiye of Aghios Vasileios after the Ottoman conquest]