Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
An Eighteenth-Century Ottoman Greek’s Travel Account in Central Asia