Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
An Eighteenth-Century Ottoman Greek’s Travel Account in Central Asia

M. Sariyannis, “An Eighteenth-Century Ottoman Greek’s Travel Account in Central Asia”, İ. Şahin - B. Isakov - C. Buyar eds, CIEPO Interim Symposium: The Central Asiatic Roots of Ottoman Culture (Istanbul 2014), 47-60.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης