Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Images of Piracy in Ottoman Literature, 1550-1750