Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Images of Piracy in Ottoman Literature, 1550-1750

M. Sariyannis, “Images of Piracy in Ottoman Literature, 1550-1750”, G. Harlaftis - D. Dimitropoulos - D. Starkey eds., Corsairs and Pirates in the Eastern Mediterranean, Fifteenth-Nineteenth Centuries, Athens 2016, 129-140.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης