Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ιεροδικείο Ηρακλείου, Πέμπτος Κώδικας (1673-1675 και 1688-1689) [Judicial Court of Herakleion, Fifth Register (1673-1675 and 1688-1689)]

Ιεροδικείο Ηρακλείου, Πέμπτος Κώδικας (1673-1675 και 1688-1689) [Judicial Court of Herakleion, Fifth Register (1673-1675 and 1688-1689)]