Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Book review: Ottoman Puritanism and its Discontents: Aḥmad al-Rūmī al-Āqḥiṣārī and the Qāḍīzādelis