Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Cultural and Political Synchronicity vs. Economic and Social Diversity: What Global "Early Modernity" Does Not Explain