Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Le rôle du capitaine et la figure du “directeur” de navires dans la marine à voile à Syra au milieu du XIXe siècle
ISBN: 978-2360134540