Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Τυπολογία πλοίων της ελληνόκτητης ναυτιλίας, 1700-1821 [Ship types of the Greek-owned merchant marine, 1700-1821]
ISBN: 978-960-04-4318-9