Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Using ISO and Semantic Web standard for building a multilingual terminology e-Dictionary: A use case of Chinese ceramic vases