Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
An early end to antiquity in Roman Provincial Greece: Pagans and Christians in the wake of the 365 CE earthquake in Messene