Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Modeling in mathematics and history as teaching and learning approaches to pandemics