Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Between workers and the retailing community: the street vendors of Athens in the first decades of the 20th century