Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Αθέμιτος ανταγωνισμός, κλειστά επαγγέλματα και ηθική οικονομία των καταστηματαρχών του λιανικού εμπορίου, 1927-40