Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Αναζητώντας εκφάνσεις της ηθικής οικονομίας στην Ελλάδα του πρώιμου 20ου αιώνα. Η περίπτωση των αντιδράσεων στον κίνδυνο της τεχνολογικής ανεργίας