Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Αστοί διανοούμενοι περί ηθικής και οικονομίας στον μεσοπόλεμο. Η περίπτωση του Παναγιώτη Κανελλόπουλου