Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Αστοί διανοούμενοι περί ηθικής και οικονομίας στον μεσοπόλεμο. Η περίπτωση του Παναγιώτη Κανελλόπουλου

Ελένη Κακλαμάνου, «Αστοί διανοούμενοι περί ηθικής και οικονομίας στον μεσοπόλεμο. Η περίπτωση του Παναγιώτη Κανελλόπουλου», στο Νίκος Ποταμιάνος (επιμ.), Εκδοχές της ηθικής οικονομίας: Ιστορικές και θεωρητικές μελέτες, Ρέθυμνο 2021, 297-323

  • Ελένη Κακλαμάνου