Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
“Fatherly Interest…”: Industrial Paternalism, Labour Management, and Gender in the Textile Mills of a Greek Island (Hermoupolis, Syros, 1900–1940)