Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ο ηθοποιός ως δουλειά του ποδαριού: θεάματα του δρόμου στην Αθήνα 1885-1914